image not found

[USKINGS] Top 100 Kỷ lục bất biến Hoa Kỳ - P29 - United States Space Force (Virginia) : Lực lượng vệ binh vũ trụ độc lập đầu tiên và duy nhất Hoa Kỳ

26-01-2022

(kyluc.vn – uskings.us) Lực lượng Không gian Hoa Kỳ (United States Space Force; viết tắt: USSF) là nhánh lực lượng không gian của Lực lượng Vũ trang Hoa Kỳ, một trong tám lực lượng vũ trang của Hoa Kỳ, và là lực lượng không gian độc lập đầu tiên và duy nhất tại Hoa Kỳ. Cùng với Không quân Hoa Kỳ, Lực lượng Vũ trụ là một phần của Bộ Không quân, một trong ba bộ phận quân sự do dân sự lãnh đạo trong Bộ Quốc phòng.

Hành trình quảng bá ẩm thực và đặc sản Việt Nam
Trang 1 của 904 trang (9036 bài)12345...>Cuối
Bảo tàng Kỷ lục Việt Nam mobile
Pepsi
Tổ chức Kỷ lục Châu Á
Viện Top Thế giới
Tổ chức Kỷ lục Đông Dương
Tổ chức Kỷ lục Hoa Kỳ