image not found

Top 50 công ty kỳ lân lớn nhất trên thế giới (P.15) J&T Express (Indonesia): Kỳ lân logistics dựa trên công nghệ hàng đầu Đông Nam Á

26-01-2022

(Kyluc.vn – WorldKings.org) Kể từ tháng 1 năm 2022, định giá của J&T Express là 20 tỷ đô la.

Hành trình quảng bá ẩm thực và đặc sản Việt Nam
Trang 1 của 1470 trang (14692 bài)12345...>Cuối
Bảo tàng Kỷ lục Việt Nam mobile
Pepsi
Tổ chức Kỷ lục Châu Á
Viện Top Thế giới
Tổ chức Kỷ lục Đông Dương
Tổ chức Kỷ lục Hoa Kỳ