[WorldKings - Niên lịch Thế giới 2021] Kỷ niệm 43 năm Ngày Liên Hợp Quốc về Hợp tác Nam-Nam (12/09/1978 – 12/09/2021)

12-09-2021

(Worldkings.org) Với sự tham gia của hai hoặc nhiều quốc gia đang phát triển, việc hợp tác có thể diễn ra trên cơ sở song phương, khu vực, nội vùng hoặc liên vùng. Các nước đang phát triển chia sẻ kiến thức, kỹ năng, chuyên môn và nguồn lực để đáp ứng các mục tiêu phát triển của họ thông qua các nỗ lực phối hợp.

Hợp tác Nam-Nam là biểu hiện của tình đoàn kết giữa các dân tộc và các quốc gia ở miền Nam, góp phần vào sự thịnh vượng của đất nước, sự tự cường của quốc gia và tập thể và đạt được các mục tiêu phát triển đã được quốc tế thống nhất, bao gồm cả Chương trình Nghị sự 2030 về Phát triển Bền vững.

Sự hợp tác đó được thực hiện thông qua một khuôn khổ hợp tác rộng rãi giữa các nước phía Nam trong các lĩnh vực chính trị, kinh tế, xã hội, văn hóa, môi trường và kỹ thuật.

Với sự tham gia của hai hoặc nhiều quốc gia đang phát triển, việc hợp tác có thể diễn ra trên cơ sở song phương, khu vực, nội vùng hoặc liên vùng. Các nước đang phát triển chia sẻ kiến thức, kỹ năng, chuyên môn và nguồn lực để đáp ứng các mục tiêu phát triển của họ thông qua các nỗ lực phối hợp.

Để nêu bật tầm quan trọng của Hợp tác Nam-Nam, Đại hội đồng trong nghị quyết 58/220 đã quyết định tổ chức Ngày Hợp tác Nam-Nam của Liên hợp quốc. Ngày Liên hợp quốc kỷ niệm việc 138 quốc gia thành viên thông qua "Kế hoạch hành động Buenos Aires về thúc đẩy và thực hiện hợp tác kỹ thuật giữa các nước đang phát triển (BAPA)" vào năm 1978.

Theo Liên minh Kỷ lục Thế Giới (Worldkings.org)

- Sự kiện khác:

Kỷ niệm 25 năm Ngày thành lập của đội bóng đá Unibol Pernambuco Futebol Clube (12/09/1996 – 12/09/2021)

- Kỷ niệm 59 năm Ngày thành lập của chuỗi cửa hàng bách hóa Kohl's (12/09/1962 – 12/09/2021)

 


Kiến Trung - Vietkings (sưu tầm và biên dịch) (nguồn ảnh: internet)

 

Bảo tàng Kỷ lục Việt Nam mobile
Pepsi
Tổ chức Kỷ lục Châu Á
Viện Top Thế giới
Tổ chức Kỷ lục Đông Dương
Tổ chức Kỷ lục Hoa Kỳ