[WorldKings - Niên lịch Thế giới 2021] Kỷ niệm 122 năm ngày thành lập của công ty quản lý tài sản thay thế - Brookfield Asset Management (07/04/1899 - 07/04/2021)

07-04-2021

(Kyluc.vn - Worldkings.org) Công ty được thành lập vào ngày 7 tháng 4 năm 1899 dưới danh nghĩa là công ty mang tên São Paulo Tramway, Light and Power bởi William Mackenzie và Frederick Stark Pearson. Ban đầu, công ty tham gia xây dựng và vận hành điện và cơ sở hạ tầng giao thông ở Brazil, cung cấp dịch vụ điện và xe điện ở São Paulo và Rio de Janeiro.

Brookfield Asset Management là một công ty quản lý tài sản có trụ sở thành phố Toronto, Canada.

Công ty được thành lập vào ngày 7 tháng 4 năm 1899 dưới danh nghĩa là công ty mang tên São Paulo Tramway, Light and Power bởi William Mackenzie và Frederick Stark Pearson. Ban đầu, công ty tham gia xây dựng và vận hành điện và cơ sở hạ tầng giao thông ở Brazil, cung cấp dịch vụ điện và xe điện ở São Paulo và Rio de Janeiro.

Năm 1912 Công ty TNHH Traction, Light and Power Company của Brazil được thành lập như một công ty đại chúng tại Toronto và trở thành một công ty mẹ tham gia vào việc phát triển các hoạt động thủy điện và các dịch vụ tiện ích khác ở Brazil.

Năm 1966 công ty đổi tên thành công ty Brazilian Light and Power, và sau đó thành công ty TNHH Brascan vào năm 1969. Tên "Brascan" phản ánh lịch sử của công ty liên quan đến các bang "Brazil" và " Canada".

Cái tên của Brookfield Asset Management đã được thông qua vào năm 2005. Cho đến nay, công ty hoạt động thông qua các mảng kinh doanh sau: Bất động sản, Cơ sở hạ tầng, Năng lượng tái tạo, vốn cổ phần tư nhân và Oaktree.

Theo Liên minh Kỷ lục Thế Giới (Worldkings.org)


Kiến Trung (sưu tầm và biên dịch) (nguồn ảnh: internet)

 

Bảo tàng Kỷ lục Việt Nam mobile
Pepsi
Tổ chức Kỷ lục Châu Á
Viện Top Thế giới
Tổ chức Kỷ lục Đông Dương
Tổ chức Kỷ lục Hoa Kỳ