[WorldKings - Niên lịch Thế giới 2021] Kỷ niệm 101 năm ngày thành lập Hội Quốc liên (10/01/1920 – 10/01/2021)

10-01-2021

(kyluc.vn – WorldKings.org) Hội quốc liên là một nhóm ngoại giao quốc tế được phát triển sau Thế chiến thứ nhất như một cách để giải quyết tranh chấp giữa các quốc gia trước khi chiến tranh nổ ra. Nó là tiền thân của Liên hợp quốc, được thành lập vào 10/1/1920 sau khi Hội nghị Hòa bình Paris kết thúc Chiến tranh thế giới thứ nhất

Các mục tiêu chính của tổ chức, như đã nêu trong Công ước, bao gồm ngăn chặn chiến tranh thông qua an ninh tập thể và giải trừ quân bị, giải quyết các tranh chấp quốc tế thông qua thương lượng và trọng tài. Các vấn đề khác trong hiệp ước này và các hiệp ước liên quan bao gồm điều kiện lao động, đối xử công bằng với cư dân bản địa, buôn người và ma túy, buôn bán vũ khí, y tế toàn cầu, tù nhân chiến tranh và bảo vệ các dân tộc thiểu số ở châu Âu.

Những tổn thất khủng khiếp của Chiến tranh thế giới thứ nhất dẫn đến một nhu cầu ngày càng tăng của công chúng rằng phải tìm ra một số phương pháp để ngăn chặn những đau khổ và tàn phá của chiến tranh. Nhu cầu này có sức mạnh to lớn đến nỗi chỉ trong vài tuần sau khi khai mạc Hội nghị Hòa bình Paris vào tháng 1 năm 1920, người ta đã đạt được thỏa thuận nhất trí về văn bản của Hiệp ước của Hội Quốc liên. Mặc dù Liên đoàn không thể thực hiện được hy vọng của những người sáng lập, nhưng sự ra đời của nó là một sự kiện có tầm quan trọng quyết định trong lịch sử quan hệ quốc tế. Liên đoàn chính thức bị giải tán vào ngày 19 tháng 4 năm 1946; quyền hạn và chức năng của nó đã được chuyển giao cho Liên hợp quốc.

Theo Liên minh Kỷ lục Thế giới (WorldKings.org)


Mihan - Kyluc.vn (Nguồn: Liên Minh Kỷ Lục Thế Giới (worldkings.org)

 

Bảo tàng Kỷ lục Việt Nam mobile
Pepsi
Tổ chức Kỷ lục Châu Á
Viện Top Thế giới
Tổ chức Kỷ lục Đông Dương
Tổ chức Kỷ lục Hoa Kỳ