image not found

Hành trình tìm kiếm những Kỷ lục bất biến của Việt Nam (P.12) Ðồng bằng sông Cửu Long (miền Tây Nam Bộ) - Ðồng bằng lớn nhất Việt Nam

15-08-2020

(Kỷ lục - VietKings) Đồng bằng sông Cửu Long (ĐBSCL) là một trong những đồng bằng lớn, phì nhiêu nhất Đông Nam Á và thế giới, là vùng sản xuất, xuất khẩu lương thực, vùng cây ăn trái nhiệt đới lớn nhất Việt Nam. ĐBSCL cũng là vùng đất quan trọng đối với Nam Bộ và cả nước trong phát triển kinh tế, hợp tác đầu tư và giao thương với các nước trong khu vực và thế giới.

Hành trình quảng bá ẩm thực và đặc sản Việt Nam
Trang 1 của 149 trang (1481 bài)12345...>Cuối
Bảo tàng Kỷ lục Việt Nam mobile
Pepsi
Tổ chức Kỷ lục Châu Á
Viện Top Thế giới
Tổ chức Kỷ lục Đông Dương
Tổ chức Kỷ lục Hoa Kỳ