[WORLDKINGS] Hành trình tìm kiếm những kỷ lục bất biến của Thế giới (P.39) Hang Matainaka – Hang động biển dài nhất thế giới

22-09-2020

(Kyuc.vn – WorldKings.org) Hang động Matainaka tọa lạc tại bờ biển Otago thuộc đảo Nam (South Island) của New Zealand được xác định có chiều dài ấn tượng là 1.54 km. Vào ngày 22/09/2020, Liên minh Kỷ lục Thế giới (WorldKings) chính thức công bố Hang Matainaka là “Hang động biển dài nhất thế giới”.

 

Ngày 22/09/2020 Căn cứ vào đề cử kỷ lục thế giới từ Viện Kỷ lục Châu Úc (Australia Records Institute – AURI) và quyết định số WK/USA.INDIA/593/2020/No.49, Liên minh Kỷ lục Thế giới (WorldKings) chính thức công bố Hang Matainaka là “Hang động biển dài nhất thế giới”.

 

 

Giáo sư địa chất Nicholas Barth chính là người đã khám phá ra hang động này. Dựa trên kết quả nghiên cứu của ông cho thấy, hang động Matainaka tọa lạc tại bờ biển Otago thuộc đảo Nam (South Island) của New Zealand được xác định có chiều dài ấn tượng là 1.54 km.

 

 

Chiều dài của hang động biển Matainaka chính thức phá vỡ kỷ lục của hang động biển giữ kỷ lục trước đó là Sea Lion tọa lạc tại thành phố Oregon với chiều dài 401 m, dài hơn gấp 3 lần. Sở dĩ hang động biển lại có chiều dài ấn tượng như vậy là do các chỗ nứt trong sa thạch hình thành nên vô vàn các lối đi giao nhau cùng hàng tá các lối ra vào.

 

 

Một điều thú vị là đặc tính của hang động biển có quá trình hình thành nhanh hơn quá trình gãy vụn, điều này có nghĩa là chúng chỉ có thể dài ra thêm chứ không ngắn đi.

 

Theo Liên minh Kỷ lục Thế Giới (Worldkings.org)


Thanh Huyền (sưu tầm và biên tập) (nguồn ảnh: internet) – Theo Liên minh Kỷ lục Thế giới (Worldkings.org)

Bảo tàng Kỷ lục Việt Nam mobile
Pepsi
Tổ chức Kỷ lục Châu Á
Viện Top Thế giới
Tổ chức Kỷ lục Đông Dương
Tổ chức Kỷ lục Hoa Kỳ