image not found

[Viện Kỷ Lục Châu Á (ASRI) - Đề Cử - P.481] Kuwait Investment Authority (Kuwait): Quỹ đầu tư quốc gia lâu đời nhất thế giới

16-07-2021

(Kyluc.vn – WorldKings.org) Quỹ KIA được thành lập vào ngày 23 tháng 2 năm 1953 để quản lý các quỹ của Chính phủ Kuwait do thặng dư tài chính sau khi tìm ra dầu mỏ.

Hành trình quảng bá ẩm thực và đặc sản Việt Nam
Trang 1 của 12 trang (111 bài)12345...>Cuối
Bảo tàng Kỷ lục Việt Nam mobile
Pepsi
Tổ chức Kỷ lục Châu Á
Viện Top Thế giới
Tổ chức Kỷ lục Đông Dương
Tổ chức Kỷ lục Hoa Kỳ