image not found

(Aseanrecords) Hành trình quảng bá kỷ lục Asean – P.733. Plastic museum Indonesia : Bảo tàng đầu tiên tại Đông Nam Á được làm hoàn toàn từ rác thải nhựa

31-12-2021

(Aseanrecords.world - Kyluc.vn) Các nhà hoạt động môi trường tại Indonesia mong muốn gửi đi một thông điệp về một cuộc khủng hoảng ô nhiễm rác thải nhựa đại dương đang ngày càng tồi tệ trên thế giới bằng việc xây dựng một bảo tàng hoàn toàn từ nhựa.

Hành trình quảng bá ẩm thực và đặc sản Việt Nam
Trang 3 của 108 trang (1076 bài)Đầu<12345...>Cuối
Bảo tàng Kỷ lục Việt Nam mobile
Pepsi
Tổ chức Kỷ lục Châu Á
Viện Top Thế giới
Tổ chức Kỷ lục Đông Dương
Tổ chức Kỷ lục Hoa Kỳ