image not found

Nhiều người cùng tham gia đốt đèn cầy nhất

14-04-2014

Kỷ lục Vietkings - Tham gia có sự hiện diện của bộ trưởng Khaw Boon Wan, đã khai mạc đốt cây đèn cầy đầu tiên của sự kiện.

Hành trình quảng bá ẩm thực và đặc sản Việt Nam
Trang 104 của 108 trang (1076 bài)Đầu<...101102103104105...>Cuối
Bảo tàng Kỷ lục Việt Nam mobile
Pepsi
Tổ chức Kỷ lục Châu Á
Viện Top Thế giới
Tổ chức Kỷ lục Đông Dương
Tổ chức Kỷ lục Hoa Kỳ