image not found

[Viện Kỷ Lục Châu Mỹ (AMRI) - Đề Cử - P.387] - Abraham Lincoln Presidential Library and Museum (Mỹ): Bảo tàng có bộ sưu tập tài liệu về tổng thống Abraham Lincoln lớn nhất thế giới

23-04-2021

(Kyluc.vn - Worldkings.org) Abraham Lincoln Presidential Library and Museum, Mỹ là nơi có bộ sưu tập tài liệu về tổng thống Abraham Lincoln lớn nhất thế giới. Thư viện của bảo tàng, ngoài việc chứa một bộ sưu tập phong phú về Lincoln, còn có bộ sưu tập của thư viện Lịch sử Bang Illinois, được thành lập bởi bang vào năm 1889.

Hành trình quảng bá ẩm thực và đặc sản Việt Nam
Trang 1 của 423 trang (4228 bài)12345...>Cuối
Bảo tàng Kỷ lục Việt Nam mobile
Pepsi
Tổ chức Kỷ lục Châu Á
Viện Top Thế giới
Tổ chức Kỷ lục Đông Dương
Tổ chức Kỷ lục Hoa Kỳ