[Viện Kỷ Lục Châu Á (ASRI) - Đề Cử - P.306 - Tuoketuo Power Station (Trung Quốc): Nhà máy nhiệt điện than lớn nhất thế giới

12-01-2021

(Kyluc.vn - Worldkings.org) Các tổ máy của nhà máy được đưa vào vận hành trong 6 giai đoạn riêng biệt, mỗi giai đoạn bao gồm hai tổ máy, mỗi tổ máy có công suất 600 MW, tất cả đều chạy bằng than.

Nhà máy điện Tuoketuo là nhà máy nhiệt điện than lớn nhất thế giới. Nhà máy đặt tại huyện Togtoh, địa cấp thị Hohhot, khu tự trị Nội Mông, Trung Quốc. Nhà máy được đưa vào vận hành vào tháng 11 năm 1995 bởi công ty Điện lực Tuoketuo, hiện đang sở hữu và vận hành nhà máy điện. Công ty điện lực Tuoketuo hiện thuộc sở hữu của ba công ty riêng biệt: Công suất Datang: 60% Điện Bắc Kinh: 25% và Nhiệt điện Huaneng: 15%.

Các tổ máy của nhà máy được đưa vào vận hành trong 6 giai đoạn riêng biệt, mỗi giai đoạn bao gồm hai tổ máy, mỗi tổ máy có công suất 600 MW, tất cả đều chạy bằng than. Các tổ máy số 1 và 2 được đưa vào vận hành vào tháng 6 và tháng 7 năm 2003, trong khi các tổ máy số 3 và 4 được đưa vào hoạt động vào tháng 7 và tháng 9 năm 2004, các tổ máy số 5 và 6 được đưa vào hoạt động vào tháng 9 và tháng 11 năm 2005, các tổ máy số 7 và 8 được đưa vào hoạt động vào tháng 6 năm 2006 và tổ máy thứ 9 và 10 đã được đưa vào vận hành vào năm 2011. Hai tổ máy siêu siêu tới hạn công suất 660 MW được đưa vào vận hành vào năm 2017.

Tất cả nguồn điện được tạo ra được chuyển đến thành phố Bắc Kinh qua đường dây tải điện 500 kV.

Hai tổ máy bổ sung có công suất 300 MW, mỗi tổ máy cũng đã được đưa vào vận hành, trong đó điện năng được tạo ra được sử dụng cho các hoạt động của chính nhà máy điện, và không được sử dụng hoặc chuyển giao bên ngoài cơ sở. Với việc bổ sung giai đoạn cuối, nó đã trở thành nhà máy nhiệt điện lớn nhất thế giới.

Theo Liên minh Kỷ lục Thế Giới (Worldkings.org)

Do ASRI đề cử


Kiến Trung (sưu tầm và biên dịch) (nguồn ảnh: internet)

 

Bảo tàng Kỷ lục Việt Nam mobile
Pepsi
Tổ chức Kỷ lục Châu Á
Viện Top Thế giới
Tổ chức Kỷ lục Đông Dương
Tổ chức Kỷ lục Hoa Kỳ