image not found

[Vietmaster - Đề xuất Kỷ lục - P.564] Nhà máy nhựa Duy Tân - Nhà máy đầu tiên tại Việt Nam áp dụng công nghệ tái chế chai ra chai (bottles to bottles)

15-08-2020

(Vietmaster) Gói tín dụng xanh đầu tiên của HSBC cho một doanh nghiệp Việt là nhà máy tái chế nhựa của Công ty Duy Tân. Nhà máy dự kiến có tổng vốn đầu tư 60 triệu USD trong 3 giai đoạn, dự kiến có sản phẩm thương mại đầu tiên vào quý IV.

Hành trình quảng bá ẩm thực và đặc sản Việt Nam
Trang 1 của 243 trang (2429 bài)12345...>Cuối
Bảo tàng Kỷ lục Việt Nam mobile
Pepsi
Tổ chức Kỷ lục Châu Á
Viện Top Thế giới
Tổ chức Kỷ lục Đông Dương
Tổ chức Kỷ lục Hoa Kỳ