• Trang chủ
  • Triển khai - HỘI KỶ LỤC GIA VIỆT NAM - TỔ CHỨC KỶ LỤC VIỆT NAM(VIETKINGS)
  • > Tag
  • > Triển khai
0_website-du-lich-y-te-02.jpg

[Vietmaster - Đề xuất Kỷ lục - P.537] Website đầu tiên về sản phẩm Du lịch Y tế tại Việt Nam đã công bố và vận hành để triển khai các sản phẩm đặc trưng của du lịch TP.HCM đến du khách

23-07-2020

(Vietmaster) Ngày 17-7-2020, Sở Du lịch thành phố Hồ Chí Minh đã cho ra mắt website du lịch y tế của thành phố. Đây cũng là website đầu tiên của Việt Nam chuyên về du lịch y tế.

Hành trình quảng bá ẩm thực và đặc sản Việt Nam
Bảo tàng Kỷ lục Việt Nam mobile
Pepsi
Tổ chức Kỷ lục Châu Á
Viện Top Thế giới
Tổ chức Kỷ lục Đông Dương
Tổ chức Kỷ lục Hoa Kỳ