• Trang chủ
  • Hồ nước ngọt tại đảo lý sơn - HỘI KỶ LỤC GIA VIỆT NAM - TỔ CHỨC KỶ LỤC VIỆT NAM(VIETKINGS)
  • > Tag
  • > Hồ nước ngọt tại đảo lý sơn
0_1505886613-150588594833190-1.jpg

Hành trình tìm kiếm những Kỷ lục bất biến của Việt Nam (P.40) Hồ nước ngọt tại đảo Lý Sơn - Hồ nước ngọt trên miệng núi lửa độc nhất vô nhị ở Việt Nam

14-09-2020

(Kỷ lục - VietKings) Nếu có dịp du lịch Lý Sơn, đừng bỏ lỡ cơ hội khám phá hồ trữ nước ngọt duy nhất ở Việt Nam được hình thành từ miệng núi lửa.

Hành trình quảng bá ẩm thực và đặc sản Việt Nam
Bảo tàng Kỷ lục Việt Nam mobile
Pepsi
Tổ chức Kỷ lục Châu Á
Viện Top Thế giới
Tổ chức Kỷ lục Đông Dương
Tổ chức Kỷ lục Hoa Kỳ