• Trang chủ
  • Học bổng tương lai việt - HỘI KỶ LỤC GIA VIỆT NAM - TỔ CHỨC KỶ LỤC VIỆT NAM(VIETKINGS)
  • > Tag
  • > Học bổng tương lai việt
News_16572012_03570714.JPG

Qũy Tình Thương Việt trao học bổng Tương lai Việt cho 20 Thủ khoa đại học năm 2012

16-10-2012

Ngày 16/10/2012, Quỹ Tình thương Việt đã phối hợp trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn TP.HCM tổ chức Lễ Trao học bổng Chương trình học bổng toàn phần thường niên "Tương lai Việt”.

Hành trình quảng bá ẩm thực và đặc sản Việt Nam
Bảo tàng Kỷ lục Việt Nam mobile
Pepsi
Tổ chức Kỷ lục Châu Á
Viện Top Thế giới
Tổ chức Kỷ lục Đông Dương
Tổ chức Kỷ lục Hoa Kỳ