• Trang chủ
  • Đồng nai - HỘI KỶ LỤC GIA VIỆT NAM - TỔ CHỨC KỶ LỤC VIỆT NAM(VIETKINGS)
  • > Tag
  • > Đồng nai
0_0_chom-chom-long-khanh-2.jpg

Top 100 Đặc Sản Quà Tặng Việt Nam 2020 – 2021 (P.32): Chôm chôm CDĐL Long Khánh (Đồng Nai)

12-03-2021

(VietTop) Chôm chôm là sản phẩm nông nghiệp đặc sắc của Ðồng Nai, nhất là chôm chôm ở Long Khánh, có chất lượng trái ngon và giá trị kinh tế cao.

Hành trình quảng bá ẩm thực và đặc sản Việt Nam
Trang 1 của 4 trang (36 bài)1234>Cuối
Bảo tàng Kỷ lục Việt Nam mobile
Pepsi
Tổ chức Kỷ lục Châu Á
Viện Top Thế giới
Tổ chức Kỷ lục Đông Dương
Tổ chức Kỷ lục Hoa Kỳ