GIỚI THIỆU VỀ TỔ CHỨC KỶ LỤC VIỆT NAM (VIETKINGS)

 

(2004 - 2019)

 

Trung ương Hội Kỷ lục gia Việt Nam là một tổ chức xã hội, hoạt động theo Quyết định thành lập của Bộ Nội vụ (Quyết định số 959/QĐ-BNV của Bộ Nội vụ ngày 23 tháng 8 năm 2013).

Tổ chức Kỷ lục Việt Nam- VIETKINGS trực thuộc Hộilà đơn vị xác lập các Kỷ lục tại Việt Nam, bắt đầu hoạt động từ năm 2004. Hiện nay, Tổ chức Kỷ lục Việt Nam là đơn vị duy nhất xác lập Kỷ lục tại Việt Nam. Trải qua 15 năm hoạt động trong lĩnh vực tìm kiếm và vinh danh những giá trị nổi bật của Đất nước - con người Việt Nam, Tổ chức Kỷ lục Việt Nam đã xác lập trên 2.255 Kỷ lục Việt Nam tại 63 tỉnh - thành phố, kết nối với cộng đồng hàng ngàn Kỷ lục gia trong và ngoài nước.

Hiện nay, Tổ chức Kỷ lục Việt Nam cũng là đại diện chính thức và duy nhất của Liên minh Kỷ lục Thế giới (WorldKings), Hiệp hội Kỷ lục Thế giới (WRA), Đại học Kỷ lục Thế giới (WRU), Tổ chức Kỷ lục Châu Á (Asia Book of Records), Tổ chức Kỷ lục Đông Dương (Indochina Book of Records) tại Việt Nam.

Hội đồng Xác lập Kỷ lục Việt Nam của Tổ chức Kỷ lục Việt Nam gồm 105 vị (trong đó có 21 vị là Thường trực Hội đồng) là các nhà khoa học, các nhà sử học, nhà báo, các chuyên gia, chuyên viên hàng đầu trong tất cả các lĩnh vực đã tham gia tích cực trong các hoạt động tìm kiếm, đề xuất các Kỷ lục Việt Nam.

 

Thành viên Hội đồng Tư vấn Xác lập Tổ chức Kỷ lục Việt Nam

 

Từ năm 2012 đến nay, Tổ chức Kỷ lục Việt Nam đã triển khai thành công các hành trình quảng bá các giá trị của Việt Nam gồm: Hành trình Quảng bá Ẩm thực và Đặc sản Việt Nam, Hành trình Quảng bá những điểm đến hấp dẫn ở Việt Nam, Hành trình Bách niên trường thọ... góp phần giới thiệu và xác lập nhiều Kỷ lục và Top mới của Việt Nam ra khu vực và thế giới.

 

 

Các thành viên Hội đồng Tư vấn cùng các Kỷ lục gia trong một kỳ Hội ngộ Kỷ lục

 

Với một cộng đồng Kỷ lục gia là các cá nhân và đơn vị hoạt động ở tất cả các lĩnh vực tại Việt Nam, Tổ chức Kỷ lục Việt Nam rất mong nhận được sự hỗ trợ và cùng hợp tác với các cơ quan quản lý nhà nước, các cơ quan ban ngành, đoàn thể, các Hiệp hội, Hội ngành nghề, các cơ quan thông tấn báo chí để tìm kiếm các giá trị Kỷ lục tại Việt Nam nhằm mục đích quảng bá rộng rãi hình ảnh đất nước, con người Việt Nam đến cộng đồng các quốc gia trên thế giới.

Trân trọng!

TỔ CHỨC KỶ LỤC VIỆT NAM

VIETKINGS